RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, informujemy co następuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma szkoleniowo-usługowa WAŻKA, Rafał Waszkiewicz z siedzibą ul. Mieszka I 32A, 14-200 Iława
2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
4. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować na adres:kontakt@wazka.net
5. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w naszej bazie kursantów, uczestników rejsów, osób czarterujących. Jest ona odpowiednio zabezpieczona tak, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona. Dane osobowe w niej zawarte będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia kursu, rejsu, czarteru, po czym będziemy je archiwizować przez 5 lat
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy.
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 225310300, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt